Flygdag Optands Flygfält

13:e Juni 2015

Optands Flygfält i Östersund huserar många olika verksamheter, de flesta flygrelaterade i någon form. Hos oss kan du lära dig flyga luftfartyg av många olika modeller, och när du är klar med ditt certifikat utöva din hobby med klubbarnas resurser.

Det bedrivs skolning tlll privatflyg certifikat, utbildning i fallskärmshoppning och segelflyg, och klubbarna ger medlemmarna möjlighet att utöva den sport som de brinner för.

På fältet finns också ett antal privata flygplanägare, det är för det mesta klubbmedlemmar som valt att köpa ett eget flygplan eller att gå ihop med likasinnade och köpa ett flygplan tillsammans. Många har också köpt tomt av flygklubben och byggt en egen hangar. En möjlighet som fortfarande finns kvar.

Vi tittar hela tiden på möjligheten att bredda verksamheten, just nu finns t.ex ett intresse för skolning till ultralätt (UL) certifikat på gyrokopter. Du kan redan nu läsa teorikursen hos oss och skriva proven. Blir det tillräckligt många intresserade kan vi ta hit en lärare med gyrokopter som kör utbildningen.

Vi kör teori utbildning gemensamt för de som vill ta Private Pilots Licence (PPL), Ultralätt Certifikat (UL) och Touring Motor Glider (TMG) varannan söndag under vinterhalvåret i klubbstugan på Ope. Eleverna har gemensamma lektioner, men läser i lite olika böcker och skriver olika prov. Flygskolningen startar normalt i Mars och pågår fram till sena hösten. Läs mer om utbildningen HÄR.

 

Östersunds Flygklubb

Hyr ut flygplan till medlemmarna.

Bedriver skolning till PPL cerfitikat.

Flyger brandflygspaning åt räddningsverket.

Flyger uppdrag åt Frivilliga Flygkåren (FFK).

Är på gång att börja köra bogsering åt segelflygklubben.

Läs mer HÄR.

 

Östersunds Fallskärmsklubb

Ger möjlighet till fallskärmshoppning för medlemmarna.

Utbildar till fallskärmslicens.

Erbjuder tandemhopp och uppvisningar.

Läs mer HÄR.

 

Östersunds Segelflygklubb

Ger möjlighet till segelflygning och hyr ut en motorseglare till medlemmarna.

Utbildar till segel samt TMG certifikat.

Läs mer HÄR.

 

Östersunds Modellflygklubb

Ger möjlighet till modellflyg på ett eget fält.

Utbildar i modellflygning.

Bedriver gemensamma aktiviteter.

Läs mer HÄR.

 

Jemtlands Veteranbilklubb

JVBK är knutpunkten för dig som renoverar och kör veteran fordon. Klubben anordnar träffar och evenemang.

Ett av huvudmålen för klubben är att verka för att tekniskt och historiskt intressanta fordon tillvaratas, restaureras och i möjligaste mån behålls inom länet.

Läs mer HÄR.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med organisatörerna, skicka ett mail till : info@opeopen.nu eller ring Göran Haraldsson på tel: 070-317 65 48

Organisatörer

Flygdagen Ope Open med Fly-In anordnas av Östersunds Flygklubb i samarbete med Östersunds Segelflygklubb, Östersunds Modellflygklubb, Östersunds Fallskärmsklubb, Jemtlands Veteranbilklubb, Flyg och Lotta Muséet och Teknikland.